Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/modulesanywhere/helper.php on line 387
BALTIC Farby-Antykorozyjne.com - Epoksydowe | Farby Przemysłowe Szczecin - farby antykorozyjne - farby ognioochronne - farby do betonu - w Szczecinie| BALTIC Farby-Antykorozyjne.com

szyby do aut auto szyby bydgoszcz szyby do aut bydgoszcz  

wypożyczalnia samochodów wypożczalnia samochodów szczecin wypożyczanie samochodów szczecin  

Farby Epoksydowe


1. 16011 UniBar Shopprimer LV

Spawalny grunt epoksydowy (grunt czasowej ochrony, shopprimer), dwuskładnikowy, do czasowej ochrony, na podłoża stalowe oczyszczone strumieniem ściernym.

ZASTOSOWANIE: Do czasowej ochrony, na podłoża stalowe oczyszczone strumieniem ściernym, które są przeznaczone w szczególności do malowania systemami farb dwuskładnikowych. Nałożona na standardową grubość zapewnia w warunkach zewnętrznych ochronę przez 3 miesiące. W tym czasie należy nałożyć system nawierzchniowy.

Karta produktu:  pdf


2. 16442 UniBar ZFC

Uniwersalna, antykorozyjna farba epoksydowa, pigmentowana fosforanem cynku, o wysokiej zawartości części stałych. Łatwa w aplikacji na duże grubości z doskonałym kryciem na krawędziach.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do stosowania na nowych konstrukcjach stalowych gdzie wysoki stopień ochrony łączy się z szybkim schnięciem i ograniczeniem emisji rozpuszczalników. Do zastosowań wewnętrznych jako jednopowłokowy wewnętrzny system epoksydowy - gruntoemalia. Tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni. Odporna na zachlapanie wodą, większoś rozpuszczalników i średnio  agresywnych związków chemicznych. Przy skrajnie wysokich wymaganiach do farby gruntowej zastosowa UniBar SteelKote Miox. Nawierzchnia 16442 w zastosowaniach zewnętrznych może po czasie ulega zjawisku kredowania.

Karta produktu:  pdf


3. 16515 UniBar Zn HS

Wysokocynkowa farba epoksydowa do gruntowania, o wysokiej zawartości części stałych, o doskonałych własnościach antykorozyjnych dzięki ochronie katodowej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej elastyczności.

ZASTOSOWANIE: Trwała ochrona antykorozyjna stali oczyszczonej strumieniem ściernym do co najmniej PN ISO-Sa 2 - 2? lub do PN ISO-St2 pod systemy powłokowe na bazie farb dwuskładnikowych. Ekonomiczne rozwiązanie opracowane specjalnie dla szybkiej aplikacji i możliwości przenoszenia, manewrowania konstrukcją, możliwość nakładania GPS = 125 ?m bez ryzyka pękania czy powstawania wad typowych dla gruntów wysokocynkowych. Stanowi alternatywę dla cynkowania i powłok cynkowo-krzemianowych.

Karta produktu:  pdf


4. 16638 UniCure AL

Farba epoksydowa tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni, o wysokiej zawartości części stałych oparta na technologii epoksydowych zgodnych z EPA (spełnia wymagania ustawodawstwa Europejskiej Komisji ds. ograniczenia emisji rozpuszczalników - 2007, a dla całej produkcji farb w 2010 roku), nisko-aromatyczna, pigmentowana błyszczem aluminiowym.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie zaprojektowana dla prac renowacyjnych tolerująca gorzej przygotowane podłoża - minimum PN ISO-ST2 i lepiej. Nadaje się do aplikacji na zestarzałe dobrze przylegające powłoki jak również dla nowych zabezpieczeń antykorozyjnych - przygotowanie powierzchni Sa2 ? daje doskonale właściwości ochronne. Najczęściej stosowana jako gruntoemalia. Szybka odporność na warunki zanurzenia w wodzie oraz doskonałe właściwości odporności na zmienne warunki pogodowe znacząco redukuje czas aplikacji farby, można ją stosować przy wilgotności powyżej 90% jak również na wilgotne powierzchnie (ang. damp surfaces, po czyszczeniu strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem ...). Charakteryzuje się dobrym utwardzaniem w niskich temperaturach (<5? C). Farba bardzo dobrze przyczepna o doskonałych właściwościach penetrujących, stosowana w odpowiedzialnych jedno i wielopowłokowych systemach antykorozyjnych . Odporna na ścieranie, chemoodporna, doskonała jako zabezpieczenie przeznaczone do zanurzenia w wodzie (nawet w systemach jednopowłokowych). Charakteryzuje się łatwą aplikacją przy jednokrotnym budowaniu grubych systemów niezależnie od metody aplikacji.

Karta produktu:  pdf


5. 36442 AquaRan ZFC

Wodorozcieńczalna szybkoschnąca dwu-komponentowa farba epoksydowa uniwersalnego zastosowania, zawierające bardzo aktywne pigmenty antykorozyjne, nie zawierająca szkodliwych związków chromu i ołowiu.

ZASTOSOWANIE: Doskonała farba podkładowa antykorozyjna stosowana dla wymagających systemów zabezpieczających dla warunków zewnętrznych. Może być stosowana jako tzw. gruntoemalia. Nakładać bezpośrednio na odtłuszczoną i oczyszczoną strumieniowo-ściernie stal lub powierzchnie galwanizowane lub aluminium. Można 36442 przemalowywać produktami wodorozcieńczalnymi jedno lub dwu-komponentowymi jak również produktami rozcieńczalnikowymi o wysokiej zawartości części stałych.

Karta produktu:  pdf


6. 683 UniMax Eco

Uniwersalna, antykorozyjna farba epoksydowa, pigmentowana specjalnie opracowanymi dodatkami antykorozyjnymi, o wysokiej zawartości części stałych. Łatwa w aplikacji na duże grubości, tiksotropowa.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do stosowania na nowych konstrukcjach stalowych gdzie wysoki stopień ochrony łączy się z szybkim schnięciem i ograniczeniem emisji rozpuszczalników. Do zastosowań wewnętrznych jako jednopowłokowy wewnętrzny system epoksydowy - gruntoemalia. Tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni. Odporna na zachlapanie wodą, większość rozpuszczalników i średnio i agresywnych związków chemicznych. Przy skrajnie wysokich wymaganiach do farby gruntowej zastosować UniBar SteelKote Miox. Nawierzchnia 683 w zastosowaniach zewnętrznych może po czasie ulegać zjawisku kredowania.

Karta produktu:  pdf


7. 648 Steelkote Alumastic

Niskoaromatyczna farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana aluminium. Zgodna z wytycznymi EPA, opracowana na bazie najnowszej technologii. Ze względu na niską zawartość LZO przyjazna dla środowiska.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana dla trwałej ochrony konstrukcji stalowych, szybkiego procesu utwardzania i redukcji emisji rozpuszczalników. Doskonała przyczepność do przygotowanych podłoży stalowych. Alumastic jest idealnym rozwiązaniem do prac remontowych. Łatwa w aplikacji za pomocą natrysku lub pędzlem/wałkiem na powierzchnie oczyszczone do stopnia St2 i na zestarzałe powłoki. Szybkie uzyskiwanie wodoodporności oraz doskonałe właściwości zwilżające umożliwiają aplikację przy wysokiej wilgotności względnej, sięgającej do 90%(wilgotne powierzchnie). 648 SteelKote Alumastic może być stosowana do ochrony marginalnie przygotowanych powierzchni stalowych (ST2), pozwalając na zastosowanie w systemach naprawczych dla konstrukcji nadbrzeżnych, zakładów przemysłowych, na mosty, zbiorniki, itp. w agresywnych warunkach korozyjności środowiska. Odporna na zachlapanie większością agresywnych związków chemicznych, rozpuszczalnikami. Doskonała do systemów zanurzenia w wodzie oraz zakopania w glebie (Im1; Im2: Im3).

Karta produktu:  pdf


8. 16933 UniBar TR

Uniwersalna, antykorozyjna farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych eliminująca konieczność stosowania farb na bazie związków smołowych, pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO). Aplikacja bezpośrednio na metal, łączy wysokiej jakości ochronę antykorozyjną z łatwością aplikacji.

ZASTOSOWANIE: Jako uniwersalna farba do gruntowania i/lub warstwa nawierzchniowa zaprojektowana do bardzo trwałej ochrony konstrukcji stalowych w agresywnych warunkach atmosferycznych i przemysłowych. Odporna na zachlapanie wodą, różne rozpuszczalniki i związki chemiczne. Wysoka zawartość części stałych oznacza redukcją emisji rozpuszczalników podczas aplikacji.

Karta produktu:  pdf


9. 16838 UniCure HSC

Dwuskładnikowa gruntoemalia o wysokiej zawartości części stałych na bazie specjalnych żywic epoksydowych i modyfikowanych amin.

ZASTOSOWANIE: Opracowana specjalnie do trwałej ochrony konstrukcji stalowych przy szybkim schnięciu i silnemu ograniczeniu emisji rozpuszczalników. Odporna różne chemikalia, rozpuszczalniki i na zachlapanie wodą. Charakteryzuje się zdolnością do szybkiego osiągania wodoodporności oraz doskonałymi własnościami zwilżania powierzchni, które pozwalają na aplikację w warunkach wysokiej wilgotności względnej ? nawet > 90% (wilgotne powierzchnie, ang. damp surfaces, po czyszczeniu np. strumieniem wodnym) Dobre schnięcie i utwardzanie w niskich temperaturach. Posiada doskonałe zdolności do przemalowania powłokami tej samej grupy jak również epoksydowymi i poliuretanowymi. Doskonała do stosowania jako warstwa nawierzchniowa w systemach wielowarstwowych łącznie z UniCure Alumastic / UniCure Miox. Do stosowania w warunkach narażenia sklasyfikowanych jako C5-I, C5-M, IM-1, IM-2, IM-3 wg ISO 12944 / NPR 7452

Karta produktu:  pdf


10. 622 UniBar Zinc Rich Primer

Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokocynkowa dla zabezpieczenia antykorozyjnego stali oczyszczonych do minimum ISO-Sa 2.

ZASTOSOWANIE: Podkładowa farba epoksydowa - wysokocynkowa zapewniające ochroną katodową, aplikacja na powierzchnie oczyszczone strumieniowo-ściernie. Farba przeznaczona jako warstwa podkładowa dla powłok epoksydowych i poliuretanowych nie (zwiększając) zaprojektowanej całkowitej grubości systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość aplikacji i grubość aplikowanej powłoki błędy mogą powodować słabą przyczepność następnej powłoki i (pękanie błotne).

Karta produktu:  pdf


11. 647 UniMax Pro Miox

Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stalych zgodna z wytycznymi EPA (ograniczenie emisji VOC), pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO). Stosowana głównie dla wymagających zabezpieczeń antykorozyjnych oferująca wysokiej jakości ochronę i łatwą aplikację farby. Powłoka wykonana z użyciem 647 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi jak również doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i wysoką wytrzymałościa mechaniczną.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do zastosowań jako warstwa podkładowa lub międzywarstwa w systemach zaprojektowanych dla przemysłowych warunków zagrożenia środowiskowego. Formuła produktu opracowana specjalnie aby można było ją aplikować bez konieczności dodawania rozcieńczalnika, odporna na zachlapanie wodą, różne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia. Farba charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu typów (trudno-przyczepnych podłoży) dla aplikacji na podłoża stalowe oczyszczone strumieniowo-ściernie rekomenduje się wartość RA 5 do 10 ?m. Systemy budowane z użyciem UniMax Pro Miox oferują wysoką ekonomiczność zabezpieczenia na wiele lat równocześnie spełniając wymagania ekologiczne nakładania farb.

Karta produktu:  pdf


12. 644 UniMax RC

Dwuskładnikowa farba epoksydowa uniwersalnego zastosowania o wysokiej zawartości części stałych na bazie specjalnych pigmentów antykorozyjnych i wypełniaczy pozwalająca na aplikację grubych powłok oraz oferująca doskonałą siłę krycia nawet dla (trudnych) kolorów.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do zastosowań jako warstwa podkładowa gdzie wymagana jest równoczesna wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego z szybkością aplikacji i utwardzania powłoki oraz minimalizacja emisji szkodliwych związków lotnych. Farba specjalnie opracowana do stosowania jako warstwa podkładowa w systemach wielowarstwowych dla przemysłowych warunków zagrożenia środowiskowego. Odporna na zachlapanie wodą, różne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wielu typów (trudno-przyczepnych podłoży). Farba oferuje możliwość szybkiej aplikacji, transportu wymalowanej konstrukcji, szczególnie często używana w ciągłych procesach przemysłowych i przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym OEM.

Karta produktu:  pdf


13. 633 UniMax Pro

Dwuskładnikowa gruntoemalia o wysokiej zawartości części stałych na bazie specjalnych żywic epoksydowych i modyfikowanych amin.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do zastosowań jako warstwa podkładowa lub międzywarstwa w systemach zaprojektowanych dla przemysłowych warunków zagrożenia środowiskowego. Odporna na zachlapanie wodą, różne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu typów (trudno-przyczepnych podłoży). Nadaje się do aplikacji nawet na wilgotne podłoża po czyszczeniu wodą pod wysokim ciśnieniem (ang. dump surfaces) oraz przemalowania praktycznie wszystkimi produktami epoksydowymi i poliueratanowymi, często stosowana jako warstwa nawierzchniowa ze wyględu na swoją (chemoodporność) w systemach epoksydowych. Farba opracowana dla szybkiej aplikacji, daje możliwość szybkiego przetransportowania wymalowanej konstrukcji szczególnie często używana w ciągłych procesach przemysłowych i przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym gdzie wymagane jest również redukcja emisji związków lotnych.

Karta produktu:  pdf


Jeżeli mają Państwo jakieś pytania bądź szukają nietypowej farby, prosimy o kontakt, postaramy się przygotować dla Państwa indywidualną ofertę. Realizacja dostawy farb do naszych Klientów odbywa się w przeciągu 24 godzin.

Sigma Coatings tikkurila hempel_yacht_logo_new Baril Transocean-Coatings